HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Bryd Tavsheden

"Det er dem med lynlåsen?"

Mange voldelige overgreb i danske hjem bliver fortiet. Det forsøger foreningen Bryd Tavsheden at ændre.

Modtager: Bryd Tavsheden 
Støttebeløb i alt: 530.000 kr. 
Sted: Danmark 
År: 2007, 2009, 2010, 2012, 2013
Website: www.brydtavsheden.dk 
Human rights artikel/ Børnekonventionen: 7: right to family life
13a: right no to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment

I 2002 besluttede Kirsten Hermansen at stoppe mange års karriere i reklamebranchen. I stedet ville hun bruge sin tid på velgørende arbejde, og hun undersøgte derfor, hvor hun bedst kunne gøre en forskel. Kirsten Hermansen opdagede, at der ikke var nogle foreninger, der målrettet kæmpede for voldsramte børn og unge.

»Kort sagt fandt jeg ud af, at der var behov for en forening inde for dette område. Gennemsnitligt sidder der i hver folkeskoleklasse to elever, der er udsat for vold derhjemme. Og fra 9. klasse og op gennem gymnasiet er der gennemsnitligt to unge i hver klasse, der bliver udsat for kærestevold,« fortæller Kirsten Hermansen.

Hun grundlagde derfor Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier (I dag: Bryd Tavsheden). Oprindeligt troede hun, at foreningen ville kræve et par timers dagligt arbejde. Det skulle vise sig at være noget af en undervurdering. Hver dag arbejder hun omkring 10 timer på foreningens kontor sammen med nogle af cirka 100 frivillige.

»Vores hovedformål er at arbejde for aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold. Derfor holder vi foredrag og laver temadage, hvor vi tager ud på skoler, gymnasier og erhvervsuddannelser,« siger Kirsten Hermansen.

Foreningen annoncerer flittigt med bannerreklamer på de hjemmesider, der er mest populære blandt de unge. Derudover tilbyder foreningens hjemmeside flere gange om ugen en chatfunktion, hvor unge anonymt kan drøfte deres problemer med en voksen ekspert.

»Vi bilder os ikke ind, at vi kan løse alle problemer via en chat, men forhåbentligt kan vi lytte til den unge og måske overbevise ham eller hende om at gå videre med sin historie til eksempelvis en klasselærer,« fortæller Kirsten Hermansen. Udover chatten tilbyder man en elektronisk brevkasse, hvor eksperter året rundt besvarer de unges henvendelser inden for 24 timer.

Lytter du?
Modsat hvad man skulle tro, er en stor del af foreningens arbejde rettet mod andre målgrupper end unge. Eksempelvis underviser man pædagog- lærer- og socialrådgiverstuderende i bedre at kunne få øje på de børn, der bliver udsat for vold. Man arrangerer orienteringsløb for familier, og man afholder oplysningsaftener for bedsteforældre. Der er en god forklaring på foreningens brede fokus: »En stor del af vores arbejde handler om at få børn og unge til at bryde tavsheden og fortælle om den vold, de udsættes for. Men det nytter jo ikke noget, at de taler, hvis ingen lytter. Derfor fokuserer vi utrolig meget på at henvende os til de grupper voksne, der er tættest på børnene. Så der står nogen klar til at høre efter, når det gælder,« siger Kirsten Hermansen. Hun mener, at samfundet de seneste år er blevet langt mere opmærksom på problemet med familievold.

»Det kan selvfølgelig aldrig blive godt nok, men der er sket fremskridt. Folketinget har tildelt kommunerne flere penge til at løse problemerne. Og efter de seneste års forskellige sager om kommunalt svigt af udsatte børn er der kommet større krav til sagsbehandlingens grundighed, så man ikke overser vold i familierne,« siger Kirsten Hermansen. Hun tilføjer, at der forsat er behov for en stor informationsindsats rettet mod både vokse, unge og børn.

»Hver dag er der nye børn, der udsættes for vold. Og der er stadig mange voksne, der ikke ved, at det er ulovligt at slå børn. Mange mener ikke, at én på siden af hovedet er vold.«
Foreningen Bryd Tavsheden kunne ikke fungere uden støtte fra private fonde. Det koster penge at arrangere temadage på uddannelsesinstitutioner, at trykke materiale – og ikke mindst at reklamere i ungdomsmedierne. Her kan de unge på nettet og papir møde foreningens karakteristiske kendetegn. Et foto af ung pige med en lynlås hen over munden.
  
Hver gang vi kommer ud til de unge på skolerne, kan de kende os fra vores annoncer. Så kommer de hen og siger, ’nåja, det er jer med lynlåsen,’« siger Kirsten Hermansen. Når foreningen besøger skoler, har de både medbragt en rapper, der synger et par sange mod vold, og en af foreningens frivillige, der fortæller sin egen historie om kæreste- eller familievold. Efter hvert besøg er der lidt flere børn og unge, der kender til foreningens arbejde. Og måske lidt flere, der selv tør bryde tavsheden.
 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425