HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

BROEN Horsens - idræt er for alle

BROEN Horsens har senest i marts 2014 modtaget en bevilling på 80.000 kr. til foreningens arbejde med særligt talentfulde, men udsatte børn og unge. Pengene skal bruges til udstyr, stævneafgifter, tøj, transport og kontingenter. BROEN Horsens er en lokal afdeling af den landsdækkende organisation BROEN Danmark, og det var her idéen opstod om at hjælpe socialt udsatte børn til en aktiv fritid.
 

Modtager: BROEN Horsens
Støttebeløb i alt: 380.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014
Website: http://broen-danmark.dk/horsens/ 
Human rights artikel: 11a: right to take part in cultural life og Børnekonventionen 

 


 


Basketball-spilleren Grace er en af de mange børn, som Hans Søgaard og BROEN
Horsens har hjulpet til at dyrke sin sport.

Bestyrelsesformand for Lauritzen Fonden Jens Ditlev Lauritzen udtaler om bevillingen til BROEN Horsens: ”Alle børn og unge fortjener de samme muligheder at udvikle deres talent og potentiale, både i skolen, men også inden for idrætten og sportens verden. Regelmæssig fysisk aktivitet kombineret med at være en del af et socialt foreningsliv er en stor styrke for børn og unges opvækst, især for dem, der kommer fra udsatte hjem. Vi er rigtig glade for at kunne give en håndsrækning til de unge talenter, hvis baggrund ikke gør det så nemt at dyrke idræt på et højt niveau.”

BROENs indsats er præventiv og hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv, der kan følge dem hele livet. Det stemmer godt overens med Lauritzen Fondens målsætning om at være medhjælpende til skabe et bedre fundamentet for den gruppe af børn og unge, der kommer fra en ressourcesvag baggrund.

For BROEN Horsens er donationen en vigtig anerkendelse af, at foreningens indsats med at støtte de mest ressourcesvage børn godt kan være forenelig med, at børnene udvikler deres talent og opnår elitestatus i deres sport.

Om det siger stifteren af BROEN, Hans Søgaard: ”Siden 2002 har BROEN støttet fattige, sårbare og udsatte børn med kontingenter og udstyr til at kunne dyrke deres sport. I de første fem-seks år var der kun tale om klubsport, men så vandt de børn, vi støttede, både jyske og danske mesterskaber, hvorefter nogle blev udtaget til både unions- og landshold. Men sammen med glæden over udtagelsen kom også økonomiske trængsler. Med landsholdssamlinger, træningskampe både herhjemme og i udlandet, kurser i mentaltræning m.m. kan udgifterne for en landsholdsspiller let løbe op i 20.000 kroner om året eller mere, og det havde ingen af forældrene til børn fra BROEN midler til i deres private budget. Og BROEN havde faktisk heller ikke - de penge, vi havde søgt og fået bevilget, var øremærket til støtte i lokale klubber, og vi fik derfor en opgave med at hjælpe disse børn til fortsat at deltage i sporten, bare på et højere niveau.

Men i BROEN mener vi ikke, at det kan være rigtigt, at én af de bedste skal se den næstbedste tage med bussen, fordi han/hun ikke selv har råd til at deltage. Vi mener ikke, at det er rimeligt, hvis muligheden for at være på et ungdomslandshold kun være forbeholdt børn af velhavende forældre fremfor at være en mulighed for de dygtigste unge sportsfolk. Derfor søgte vi Lauritzen Fonden, som nu har bevilget os 80.000 kroner, hvilket betyder, at vi nu kan hjælpe en stor del af "vore" landsholdsspillere endnu længere på vej.”

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425