HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Danmarks Design to Improve Life Udfordring

INDEX: Design to Improve Life®

Lige fra man trådte ind i den store foyer i Dansk Design Center kunne man mærke den fokuserede og engagerede stemning. Lavmælte, men glade stemmer fyldte luften. De sidste detaljer blev pudset af, standen rettet til, papmachemodellen blev vendt og drejet, håret og skjorten tjekket. 20 hold fra så forskellige egne som Greve, Haarby på Fyn og Århus fra 3.klasse til 3.G var kommet til København for at dyste om, hvem der skulle løbe med de 50.000 kr. og titlen som vinder af Danmarks Design to Improve Life Udfordring 2013.
 

Modtager: Danmarks Design to Improve Life Udfordring
Støttebeløb i alt: 800.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2012
Website: www.designtoimprovelife.dk
Human rights artikel: 10: right to education 

 


Det er INDEX: Design to Imp
rove Life®, der står bag initiativet i samarbejde med HOFOR, den danske regering og Lauritzen Fonden. Sammen med Naturstyrelsen har INDEX: Design to Improve Life® nedsat et råd, der har haft til opgave at dentificere en af de største samfundsmæssige udfordringer Danmark står over for i dag og valget faldt på "Klimatilpasning med særligt fokus på vand". Skoler fra hele Danmark og mere end 3000 elever har deltaget i udfordringen, der kort fortalt gik ud på at finde på et innovativt og bæredygtigt projekt eller en ide, der bedst muligt løser udfordringen "vand". Innovationstalent er i den grad et vigtigt konkurrenceparameter nu, men også i fremtiden, hvor det er altafgørende, at danske unge er rustet til at kunne nytænke ift. de stadigt større udfordringer, der skal løses både nationalt, men også globalt. Som et af jurymedlemmerne udtrykte det: ”Børns tanker er mere frie og kreative. De er ikke bundet af alle de begrænsninger, regelsæt og forhindringer, som vi andre altid tænker ind, når vi skal komme med løsninger i vores profesionelle virke. Derfor er sådan en udfordring som denne rigtig vigtig i forhold til at dyrke og udvikle den innovationskraft hos børn og unge.”

Den 23. januar 2014 skulle vinderen findes blandt de 20 projekter, der var valgt til at gå videre. Først skulle 10 sorteres fra, så der kun var 10 tilbage. De 10 resterende grupper skulle så i samråd med hver deres jurymedlem forberede et 4 minutters pitch foran så prominente gæster som Udannelsesminister Morten Østergaard og Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini. Nå jo, og så selvfølgelig hele den samlede jury, der bestod af direktører og forretningsudviklere fra dansk erhvervsliv, og lidt journalister og kamerarer. Snak om at mærke presset! Det fik de unge dog hurtigt rystet af sig og da grupperne var færdige med deres præsentationer, der omhandlede alt fra energiparker, grønne tage, vandreservoirer, drænfliser, interaktive kloakdæksler og sågar en brutal rottedræbningsmaskine, ja, der var både jury og ministre dem, der var pressede. Alle var meget overvældede over de gode og velargumenterede projekter, men efter lang tids votering fandt man endelig en vinder. Det blev 2.s. fra Aarhus Katedralskole, der med drænflisen både havde fundet en praktisk, men også bæredygtig designløsning på det stigende vandproblem i byerne. Du kan blive meget klogere på drænflisen her: http://www.designtoimprovelife.dk/danmarksudfordringen/index.php?m=detail&id=6

Camilla Ottesen var konferencier og fik ledt børnene trygt og sikkert igennem de nerverpirrende timer. Lauritzen Fondens Betina Ipsen var, som formand for juryen, tovholder på alle de bagvedliggende aktiviteter. Vi håber ikke, det er sidste gang Danmarks Design to Improve Life Udfordring har set dagens lys. Man følte sig i hvertfald både klogere, udfordret og underholdt da man gik derfra. 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425