HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

DGI Kbh: fra ungdoms til sportsklub

Projektet ”Fra ungdomsklub til sportsklub” vil opbygge Idræts-profil-ungdomsklubber. Projektet skal involvere foreningsløse unge drenge i alderen 14-20 år som hhv. idrætsudøvere og hjælpetrænere fra ungdomsklubber beliggende i eller i nærheden af udsatte boligområder i Storkøbenhavn.

Modtager: DGI Storkøbenhavn
Støttebeløb i alt: 200.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2014
Website: www.dgi.dk 
Human rights artikel: 11a: right to take part in cultural life


Foto: Flemming Schiller for Ballerup Bladet


Udfordringen
Unge der bor i udsatte områder og ikke har et job eller er i gang med uddannelse, har alt for ofte for meget tid. Tid der desværre ikke altid bliver brugt konstruktivt. De sidder enten inaktive derhjemme eller ender med at skabe uro i kvarteret. Det er en kedelig tendens mange kommuner oplever. De unge keder sig og får ikke bevæget sig.


Hvad?
DGI's projekt er inspireret af Urbanplanen og går ud på at opbygge Idræts-profil-ungdomsklubber i udsatte boligområder. Der skal bygges bro mellem ungdomsklubber og lokale idrætsforeninger og de ældste (+17 år) skal uddannes til at agere, som hjælpetrænere og mentorer for de yngre. I Ballerup har man med succces uddannet de første 7 hjælpetrænere, der nu er klar til at undervise de yngre fra Ballerup Fritids Center i boksning. Flere kommuner og ungdomsklubber står allerede i kø for at integrere projektet.

Formålet
Kort fortalt får de unge et attraktivt alternativ til "gademiljøet" og fysisk inaktivitet. På sigt skal de ændre de unges adfærd ved at få dem indraget i foreninger og fællesskaber. Herigennem opnår de faglige og sociale færdigheder, der kan komme dem til gode senere hen i voksenlivet. For idrætsforeningerne og ungdomsklubberne giver de en unik mulighed for at styrke sammenhængskraften i lokalområdet. Lauritzen Fonden har givet midler til den sideløbende uddannelse af de ansatte og foreningerne, der er vigtig i forhold til at fastholde de unge i projektet.


 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425