HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Rebekka: En bevaringsværdig dame

Evertgaleasen Rebekka blev bygget i Nordby i 1921 og skulle klare fragtsejlads i vadehavet primært mellem Esbjerg og Fanø. Siden har hun været vidt omkring og sejlet med mange typer last. Sidst i 80’erne lå hun dog ”glemt” i Københavns Sydhavn og var i forfærdelig stand. Denne misere skulle blive startskuddet til foreningen Everten Rebekka af Fanø. Hjem til Vestjylland skulle hun.
 

Modtager: Everten Rebekka af Fanø
Støttebeløb i alt: 446.100 kr.
Sted: Danmark
År: 1995-2014
Website: www.rebekkafanoe.dk 
Human rights artikel: 11a - the right to take part in cultural life

Hjemme på Fanø gennemgik Rebekka restaurering og istandsættelse og har sidenhen været i brug flittigt. Om sommeren sejles der både med medlemmer og laves træningssejladser for kommende skippere. Derudover sejles der togter i Det Frisiske Vadehav, på Limfjorden og i det Sydfynske Øhav.

I 2005 erklærede Skibsbevaringsfonden Rebekka for ”bevaringsværdigt fartøj” og dermed et værdigt kulturminde. Dvs. både istandsættelse og vedligehold af skibet fremover skal ske i overensstemmelse med de traditioner, der hidtil har ligget til grund for skibets tilblivelse.

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425