HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Fair Danmark IT

FAIRs vision er at udjævne de globale uligheder i tilgangen til information og informationsteknologiske resurser ved at tilbyde informationsmuligheder og resurser som dataudstyr, software, uddannelse og support til lande i Afrika.

Modtager: Fair Danmark
Støttebeløb i alt: 15.000 kr.
Sted: Afrika
År: 2011
Website: www.fairdanmark.dk/ 
Human rights artikel:

10: right to education
11: right to take part in cultural life

FAIR arbejder for at fjerne den digitale kløft mellem industri- og udviklingslande. Det sker ved at udruste skoler i modtagerlandene med komplette løsninger til anvendelse af IT i undervisningen - baseret på genbrugt udstyr, der ellers vil have være blevet destrueret til genvinding.

Hvert år kasseres hundredtusindvis af computere her i Danmark. Computere, der kasseres, fordi de ikke er hurtige nok, ikke har nok kapacitet mv. Vi skifter dem ud, fordi vi vil have noget der er hurtigere og mere moderne med nye faciliteter og funktioner. Og de er sjældent i stykker... I den tredje verden er sådan en computer som en ny!

Skoler, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen mv. i ulandene har i høj grad brug for denne teknologi for at blive en del af informationssamfundet globalt. Informationsteknologien er en vigtig forudsætning for udviklingen indenfor demokrati, uddannelse og sundhed.

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425