HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Fokusområder

For at skabe en ramme for vores uddelingsstrategi har vi identificeret to fokusområder: trivsel og dannelse.

”I Lauritzen Fonden, tror vi på, at social kapital er den valuta, der kan være med til at forbedre udsatte børn og unges vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. Vi ser trivsel og dannelse som vores mulighed for at bidrage til at øge den sociale kapital hos denne gruppe af børn og unge”

Jens Ditlev Lauritzen, Bestyrelsesformand.
 

Trivsel

Trivsel kommer til udtryk gennem barnets livsglæde, nysgerrighed og gåpåmod. Flere peger på, at trivsel hænger sammen med børn og unges muligheder for udvikling og læring. I Lauritzen Fonden handler vores fokus på trivsel om, at vi støtter indsatser, der arbejder med børns trivsel fx via adgang til fællesskaber, leg og bevægelse.

Dannelse

Dannelse handler om de færdigheder og holdninger, der ruster børn og unge til at være aktive og tage ansvar for sig selv og indgå i fællesskaber. Forskning peger på, at for at få et aktivt voksenliv, er kulturel, social og uddannelsesmæssige ressourcer vigtige. Vores fokus på dannelse sker bl.a. gennem støtte til initiativer, der tager udgangspunkt i at sikre livsmestring, dvs. sociale og kulturelle færdigheder, der rækker ud over det boglige.

Strategien 2016-20
Organisationen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425