HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Afgørende støtte til enlige forældre

Forælder Fonden tilbyder rådgivning og støtte til enlige forældre i vanskelige livssituationer, så de kan opnå bolig, fastholde uddannelse og forsørge sig selv og deres børn. Der ydes rådgivning og støtte ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Det betyder, at Forælder Fondens hjælp og effekten af hjælpen er betinget af tillid, samarbejdsevner og at forælderen selv deltager aktivt i rådgivnings- og støtteforløbet.

Modtager: Forælder Fonden
Støttebeløb i alt: 2.800.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2005-2015
Website: www.foraelderfonden.dk
Human rights artikel: Nr. 7 - right to family life

Fondens arbejde er specifikt målrettet sårbare børnefamilier, hvor der kun er en forælder. Jo mere man er alene, jo større bliver chancen for, at den negative effekt ved en evt. skilsmisse, bliver forstærket. Det kan i sidste ende gå ud over børnene og starte en uhensigtsmæssig spiral. Forælder Fonden arbejder som et værn mod den udvikling. Med rådgivning, boliger, legater, kollegiehuse, udflugter og krisecentre hjælper og støtter de de enlige familier, der trænger mest.

Fonden drives af en kombination af fagprofessionelle og frivillige og får ca. 1500 henvendelser årligt. De betegner ikke sig selv som et behandlingstilbud, men derimod et tilbud, der hjælper og visiterer videre. Forælder Fonden arbejder vidensbaseret og søger at ændre de strukturelle forhold for forældrene. På den måde sikres en langsigtet indsat for familierne og undervejs indsamles ydermere datadokumentation af effekten, der kan bruges til at generere ny viden på området.

Lauritzen Fonden har støttet Forælder Fondens arbejde flere gange siden 2005 – senest med en bevilling til en frivilligkoordinator og en kollegiekoordinator, der skal håndtere den stadig stigende efterspørgsel Forælder Fonden oplever.
 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425