FOR MEDARBEJDERE
Klithuset Studielejligheder Legater Jeres historier
Kan jeg søge?

Kan jeg søge?

Medarbejder

Du er ansat i DFDS A/S eller i en virksomhed, som Lauritzen-Gruppen ejer 50 % eller derover - din virksomhed kan ligge hvor som helst i verden. Udgangspunktet og referencepunktet er Danmark i henhold til øvrige beskrivelser på denne hjemmeside. Mangfoldighed er en ledetråd - nationalitet er ikke en begrænsning.

Du har mindst 12 måneders anciennitet i virksomheden - du er kvalificeret til at gennemføre uddannelsen - virksomheden kan anbefale dig til uddannelsen.

Legater gives som hovedregel ikke samtidig med offentlige revaliderings-, orlovsydelser eller lignende.

Uddannelseslegater kan søges flere gange, og maksimumbeløbet kan undtagelsesvis overskrides. Danske beløb er vejledende maksimum beløb. Bevillinger udenfor Danmark vil være tilpasset pågældende valuta og cost of living efter individuel vurdering.

Medarbejderbarn

Far/mor skal have mindst 1 års anciennitet i virksomheden.

Tidligere medarbejder

Ansøgningen er som udgangspunkt trangsbestemt, og seneste årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges. Generelt gælder det for tidligere medarbejdere, at de har haft mindst 3 års anciennitet, men er fratrådt for mindre end 5 år siden og ikke har et fast ansættelsesforhold.

 

 

Følg os på Facebook
Siden for medarbejdere
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425