HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Legeskibet - kultur, leg, bevægelse

Gerlev Legepark ved Gerlev idrætshøjskole og Lauritzen Fonden har indgået et femårigt samarbejde om projektet Legeskibet. Over de kommende fem år, fra 2014-2019, skal Legeskibet sejle rundt til de danske havnebyer for at revitalisere legen i de blå byrum og stimulere bevægelsesglæde, fællesskabsdannelse og kreativitet.

Samarbejdet er det største i Danmark mellem en idrætshøjskole og en fond omkring udvikling af vores bevægelses- og legekultur, i det Lauritzen Fonden har bevilget 16 mio. kr. og aktiviteterne vil være skræddersyet til hver enkelt havn. Knap 4,5 mio. danskere bor i nærheden af en havn og vil kunne få glæde af Legeskibet.
 

Modtager: Legeskibet
Støttebeløb i alt: 16 mio. kr.
Sted: Danmark
År: 2014-2019
Website: www.legeskibet.dk 
Human rights artikel: 11a: right to take part in cultural life 

 


 

 

 

 

Fotos: Mikkel Elbech // www.mikkelelbech.com

En forandring af byernes blå rum
Legeskibet er ladet med oplevelser og bevægelsesglæde og skal inspirere til en forandring af de danske havnebyers blå rum. Det er på én gang et kulturskib, et skib for fysisk aktivitet i bred forstand og et skib for leg, fællesskab og dannelse, som skal aktivere alle aldersgrupper på nye måder og skabe en langtidseffekt i de byer, der får besøg af skibet.

Mange havnearealer i danske byer ligger ubenyttet hen, og mange kommuner prøver at skabe attraktive bolig- og leverum ved vandet. Legeskibet vil bidrage til at revitalisere disse rum, der traditionelt har spillet så stor en rolle i søfartsnationen Danmark. Projektet følges tæt af Syddansk Universitet, der skal sikre en løbende vidensopsamling og dokumentation af effekt.

Formand for Lauritzen Fonden, Jens Ditlev Lauritzen, siger:
”For Lauritzen Fonden faldt det helt naturligt at blive samarbejdspartner på Legeskibet. I Gerlev Idrætshøjskoles tilgang til leg, bevægelse og motion ligger et potentiale, vi mener kan være medvirkende til at afhjælpe nogle af de udfordringer i samfundet, vi som fond arbejder for at finde løsninger på: Legen som katalysator for sundhed, velvære, dannelse og kultur. Derudover udnytter vi et historisk og kulturelt frirum i byen, der ikke har været fokus på længe, nemlig havneområderne. Så for os går det hånd i hånd. Et kulturelt projekt med socialt og maritimt fokus, kunne ikke lægge sig tættere op af Lauritzen Fondens målsætning.”


Her fotograferet på Lilla Dan: fra venstre formand for Lauritzen Fonden Jens Ditlev Lauritzen, forstander på Gerlev Idrætshøjskole Finn Berggren og direktør for Lauritzen Fonden Inge Grønvold

Et europæisk centrum for leg
Legeskibet bygger på erfaringer fra Gerlev Legepark, der er udnævnt til et europæisk udviklingscenter for leg og legeudvikling af den globale idrætsorganisation TAFISA. Gerlev Legepark er det tredje center i verden og det eneste i Europa, idet de to andre ligger henholdsvis i Sydkorea og i Indien.

Forstander for Gerlev Idrætshøjskole, Finn Berggren, siger:
”Legeskibet er et fantastisk projekt! Leg er en vigtig, men ofte overset faktor i vores kultur. Gerlev Legepark bygger på en dokumenteret effekt for, at fysisk aktiv leg og bevægelse er en vigtig faktor i relation til sundhed, motorisk udvikling, integration, teamudvikling og ved sociale udfordringer. Vi har udviklet Legeskibet for, at endnu flere danskere kan opleve glæden ved leg og tanken er, at aktiviteterne ændrer sig fra havn til havn alt efter byernes behov og ønsker. Legeskibet skal forankres lokalt og skabe langtidseffekt, og derfor er det et væsentligt element i projektet, at der samarbejdes tæt med lokale aktører og organisationer. ”

Legeskibet er udtryk for en ny tilgang til formidlingen af leg og fysisk aktivitet og vil have tilbud til alle aldersgrupper. Det vil lægge til i de enkelte havnebyer i en uge eller to ad gangen, og uddannede ”legematroser” fra Gerlev Legepark vil skabe aktiviteter på kajen i samspil med havneområdets beboere og byens øvrige borgere.

Legeskibet vil sejle rundt til Danmarks havnebyer i sommerhalvåret og vil i vinterperioden vende tilbage til de forskellige byer for at evaluere effekten af sommerens besøg i samarbejde med de respektive kommuner og øvrige interessenter.

I samarbejde med HAVE kommunikation følger vi skibet tæt over de næste par år. Så hold øje med på Facebook og fondens hjemmeside for mere info - Legeskibet kunne meget vel ramme din havn!

Fakta om Legeskibet:
• Er et femårigt samarbejde (fra 2014-2019) mellem Gerlev Idrætshøjskole, Gerlev Legepark og Lauritzen Fonden
• Over de kommende fem år skal skibet besøge en lang række danske havnebyer og inspirere til en forandring af byernes blå rum gennem skabelsen af en lokal forankret kultur for leg og bevægelsesglæde
• Legeskibet skal aktivere alle aldersgrupper og udgøre et eksempel på, hvordan legen kan stimulere både fællesskabsdannelse og kreativitet og dermed udgør et vigtigt element i vores kultur.
• Projektet evalueres løbende af Syddansk Universitet, og der vil løbende finde en vidensopsamling sted, som samler erfaringer til fremtiden.

Fakta om Gerlev Legepark: 
Gerlev Legepark har eksisteret i tilknytning til Gerlev Idrætshøjskole siden 1999. Legeparken har som sin væsentligste opgave at styrke legen som en vigtig dimension i vores liv, at sikre den kulturarv, som de gamle idrætslege og spil rummer, og at imødekomme et voksende behov for udendørs udfoldelse for hele familien.

Legeparken har hvert år besøg af 20.000 gæster, herunder skoleklasser, efterskoler, gymnasier, idrætsforeninger og klubber, samt kommuner, organisationer og virksomheder, og der afholdes hvert år hundredevis af kurser for lærere og pædagoger.

 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425