HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

LøkkeFonden udfordrer drengene

LøkkeFondens formål er at give drenge på kanten en ny chance, ved at skabe projekter, der bringer dem tilbage til fællesskabet. Og hvorfor er det så nødvendigt, kan man måske spørge sig selv? Det er det fordi, Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, markant flere modtager specialundervisning og der er langt flere piger, der uddanner sig efter folkeskolen end drenge.

Modtager:

LøkkeFonden
Støttebeløb i alt: 800.000 kr.
Sted: Danmark
År: 2015
Website: www.loekkefonden.dk
Human rights artikel: 10: right to education  

 

Sammen med dansk erhvervsliv og førende forskere og praktikere vil LøkkeFonden derfor udvikle projekter, hvor udsatte drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Og fonden opererer lige nu med 3 projekter - DrengeAkademiet, Khan Academy og Løkkefondens Challenge. 

Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt og i videst muligt omfang stilles til rådighed for alle.

DrengeAkademiet
Mere end 300 drenge har igennem de sidste 4 år deltaget i LøkkeFondens DrengeAkademi. Et akademi for fagligt usikre drenge i alderen 14-16 år, som har viljen til at bruge 2 uger af deres sommerferie på at forbedre sig markant både fagligt, socialt og personligt. Akademiet er en sommercamp med intensiv faglig og alsidig læring, der følges op med et etårigt mentorprogram, der støtter drengene med at fastholde udviklingen derhjemme. Undervisningen bliver varetaget af grundskolelærere, som har takket ja til at teste, afprøve og udvikle nye metoder.

Efter 2015 akademiet havde de deltagende drenge løftet sig, hvad der svarer til 1,63 læringsår i stavning, 3,97 læringsår i læsning og 3,26 læringsår i matematik!

LøkkeFonden Challenge 2016
Et 16 ugers udviklingsprojekt for drenge i hele Danmark, hvor der undervises i kost & ernæring, personlig udvikling og cykeltræning. Drengene træner op til at kunne gennemføre cykelløbet: Rundt i Danmark, hvor de kører 600 km gennem Danmark på 5 dage. Challenge hjælper drenge til at få troen tilbage på sig selv. De bliver trænet i de syv karaktertræk som bl.a. vedholdenhed og optimisme. Kompetencer, som styrker dem i at gennemføre et uddannelses- eller jobforløb. Derudover er der lagt stor vægt på samarbejde med kommuner og virksomheder for at hjælpe drengene i arbejde, når de har gennemført Challenge.

 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425