HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Marstal Søfartsmuseum

Den blå kulturarv

Under 2. verdenskrig slog 3500 danske søfolk sig ned i England, hvorfra de sejlede bevæbnede ud og kæmpede for de allierede styrker i kampen for et frit Europa. ”I skal ikke blive glemt”, blev der dengang sagt om deres heroiske indsats, men af de fleste danskere, blev de faktisk glemt. Marstal Søfartsmuseum er en kulturinstitution, der kæmper for at sikre kendskabet til dansk søfart og dets betydning for dansk historie. En opgave der kræver konstant fornyelse og udvikling. 

Modtager: Marstal Søfartsmuseum 
Støttebeløb i alt: 1.189.500 kr.
Sted: Danmark, Marstal
År: 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012
Website: www.marstal-maritime-museum.dk
Human rights artikel: 11a: right to take part in cultural life

 

 

Sømænd bander og synger?
I spidsen for Marstal Søfartsmuseum står den forhenværende sømand, Erik Kroman, og han mener, at der generelt findes for mange fejlopfattelser af det maritime erhverv og sømænd herhjemme. Eksistensen af et søfartsmuseum er derfor vigtig, da det netop fortæller en levende og sand Danmarkshistorie om det erhverv han beskriver som: ”En del af vores kulturarv, folkesjæl og selvforståelse.” Søfarten og den blå side af Danmark var allerede et globalt fortagende, inden ord som ’globalisering’ blev opfundet, og har ifølge Erik Kroman været en stor del af grunden til, at Danmark i dag er et land, der ikke kun skuer indad. 

Museum med udfordringer
Marstal Søfartsmuseum’s styrke ligger i museumsbygningernes sjæl, der består af brudstykker fra gamle danske rederier, søfartsbygninger og pakhuse – der er sågar hele styrehuse og kahytter integreret i museets indretning. Dermed ikke sagt, at der ikke bliver skuet fremad og tænkt nyt - museet gør meget for at forny og udvikle sig konstant. Udstillingerne bliver opdateret jævnligt, og der er blevet gjort interaktive tiltag for at tiltrække de yngre brugeres opmærksomhed. Desuden er museet, der jævnligt bliver besøgt af maritime kursister og elever fra Navigationsskolen, åbent stort set alle ugens dage, og Erik Kroman tager sig gerne tid til at give en interessevækkende og anderledes rundvisning. Udover at fungere som seværdighed, er museet også involveret i et tværnationalt samarbejde om bl.a. restaureringen af coasteren SAMKA og skonnerten Bona Vista. Projekter som Lauritzen Fonden også har støttet op om.

Seneste projekt museet har fået bevilling til at realisere, er opførelsen af en delvis spanaterejst udgave af en skonnert, der skal stå som et monumentalt stykke håndværk over dansk træskibsbygning på "Eriksens Værft" på Marstal Søfartsmuseum.

 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425