FOR MEDARBEJDERE
Klithuset Studielejligheder Legater Jeres historier

Medarbejder

Generelle
forudsætninger

Lauritzen Fonden støtter medarbejderbørns uddannelse under visse forudsætninger (12 måneders anciennitet), men principielt ikke medarbejdernes egen uddannelse. Egen uddannelse er et anliggende mellem medarbejder og virksomhed.

Medarbejderlegatoversigten
 

Medarbejder
Medarbejderbørn
Tidligere medarbejdere

 

LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425