HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Forebyggelse afbøder katastrofer i Nepal

Kan katastrofer forebygges? Kan afsidesliggende landsbyer blive bedre til at modstå oversvømmelser? Ja, i Himalaya-bjergene har lokalbefolkningen lært både varsling, redning, beplantning og vedligeholdelse af kanaler og veje for at afbøde oversvømmelser og mudderskred.

Modtager: Mission Øst
Støttebeløb i alt: 200.000 kr.
Sted: Nepal
År: 1998-2013
Website: www.miseast.org 
Human rights artikel: 8 - the right to adequate standard of living og 9 - the right to health
              

Det buldrer i det fjerne. Er det torden? Er det regn? Eller er Sannighat-floden nu igen gået over sine bredder? Nepalesere på Himalayas bjergskråninger må leve med katastrofen lurende lige om hjørnet – og forberede sig på det værste.

At vandmasserne pludselig vælter ind over husene og trænger ind ad døre og sprækker. At mudder og småsten river hul i væggenes fletværk og river gryder, potter, pander, måtter og skamler med sig. At huse, inventar og værdigenstande forsvinder i de frådende bølger. At husdyr drukner, og køkkenhaver overdænges med mudder og sten.

Monsunregn skabte oversvømmelse
Det oplevede hundredvis af familier i den nepalesiske Kalikot-provins, da floden Sannighat gik over sine bredder den 18. juni 2013. Kraftig monsunregn fik bække og vandløb til at strømme ned over Himalayabjergene og med voldsom fart ned i floden, der derefter rev huse, ejendele, afgrøder og husdyr med sig. 11 personer mistede livet i de to landsbyer Mumra og Mehalmudi. Mange blev sårede, 12 huse, 10 forretninger og 15 hektar frugtbar jord blev ødelagt i de to byer. Risen var klar til at blive høstet, men floden skyllede det meste væk.

Hvad med fremtiden?
Mission Østs lokale samarbejdspartner var hurtigt på pletten med mad og tøj, Røde Kors uddelte tæpper og liggeunderlag, og naboer og lokale myndigheder gav de hjemløse tag over hovedet. Da chokket havde fortaget sig, opstod spørgsmålet: Hvordan sikrer vi de følsomme lokalsamfund i Himalayas bjerge mod lignende katastrofer i fremtiden?
Takket være en donation fra Lauritzen-fonden kunne Mission Øst allerede i juli 2013 igangsætte et projekt for at forebygge kommende oversvømmelser og mudderskred.

Seks landsbyer modstandsdygtige
Projektet har nu gjort seks landsbyer langs Sannighat-floden mere modstandsdygtige mod kommende katastrofer. Der er oprettet seks katastrofehåndteringsudvalg, der sammen med lokale myndigheder har modtaget træning i katastrofeberedskab og -forebyggelse i form af førstehjælp, eftersøgning, redning og etablering af advarselssystemer. Det er desuden altafgørende for landsbyernes kontakt med omverdenen, at infrastrukturen ikke bliver ødelagt i de kraftigere og kraftigere regnskyl, der finder sted på grund af klimaforandringerne. Befolkningen dyrker derfor nu afgrøder, der kan holde til klimaet, sætter hegn til at holde på jordbunden og etablerer vandkanaler og dræningssystemer for at forhindre mudderskred.
Projektet blev sat på en alvorlig prøve, da endnu en oversvømmelseskatastrofe ramte området i august 2014. Men mudderskred blev i stor grad bremset af diger og vandkanaler. Vandkanalerne måtte dog oprenses efterfølgende.

Marginaliserede grupper inkluderet
Et vigtigt mål er at inkludere udsatte grupper i forebyggelsesarbejdet. Kvinder, kasteløse og mennesker med handicap bliver traditionelt nedvurderet i det nepalesiske samfund, og når katastrofen rammer, bliver børn og mennesker med handicap ofte forladt. Men når marginaliserede grupper tages med i projekterne, ændres befolkningens syn på dem.
Ud af 142 medlemmer af katastrofeforebyggelsesudvalgene er 42 procent kvinder, 21 procent dalitter (kasteløse), og seks procent er mennesker med handicap. Som en del af projektet trænede Mission Østs partner tre lokale NGO’er i katastrofeforebyggelse, social mobilisering og fortalervirksomhed. Ud af 39 deltagere var 9 kvinder, 10 dalitter og 2 personer med handicap.
I projektet blev også 23 journalister og radioproducere trænet i katastrofevarsling og i at fokusere på inddragelse af marginaliserede grupper i katastrofehåndtering og -forebyggelse i indholdet af deres artikler og radioprogrammer. Radioen sender nu to udsendelser om måneden og fire korte spots om dagen om inkluderende katastrofehåndtering.

Øger ekspertisen hos myndigheder og i befolkningen
Repræsentanter for de seks katastrofeforebyggelsesudvalg indsamlede erfaringer fra de seks landsbyer og præsenterede dem for distriktsmyndighederne ved to workshops. Diskussionerne udmundede i, at distriktsmyndighederne forpligtede sig til at spille en nøglerolle i katastrofeberedskabet i fremtiden.

Efter træning i fortalervirksomhed dannede lokale NGO’er i Kalikot et netværk for modstandsdygtighed over for klimaforandringer med en dalit-kvinde som leder. Netværket har bl.a. arrangeret workshops og festlige markeringer af ”jordskælvsforberedelsesdage” og ”katastrofehåndteringsdage” med over 1000 deltagere, og det er målet, at Kalikot-modellen skal blive en model for katastrofeberedskabet i andre regioner.

Katastrofeberedskabet er ved at blive en del af kulturen. Tegnekonkurrencer for skolebørn, gadeteater og byfester og mediekampagner i aviser og radio fastholder opmærksomheden. Og erfaringerne opsamles og øger befolkningens ekspertise i at håndtere deres vanskelige levevilkår.

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425