HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Mission Øst

Det glemte land

Kilet ind mellem mere velkendte mastodonter som Afghanistan og Kina ligger den tidligere sovjetrepublik Tadsjikistan godt skjult fra omverdenens søgelys. Landet er Centralasiens fattigste land og samtidig også det fattigste af alle forhenværende sovjetrepublikker. De ca. 7 millioner indbyggere lever under ekstremt trange kår og menneske- som naturskabte katastrofer truer konstant befolkningen. Landets indbyggere overlever hovedsageligt af landbrug, men da langt de fleste landsbyer ligger helt isolerede og er ufremkommelige pga. dårlig eller ikke-eksisterende infrastruktur, er denne levevis meget usikker. Størstedelen af landsbyerne bebos især af kvinder, ældre og børn, da mændene hovedsageligt tager til Rusland for at arbejde. De fleste kvinder arbejder derfor under et umenneskeligt pres for både at holde sammen på familien og sørge for basal overlevelse. Udover en ødelæggende borgerkrig, der fandt sted fra 1992-1997 og forarmede landet yderligere, befinder Tadsjikistan sig i en geografisk konfliktfyldt zone, hvorfor landet af omverdenen generelt anses som farligt at befinde sig i.

Modtager: Mission Øst
Støttebeløb i alt: 1.905.000 kr.
Sted: Tadsjikistan
År: 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011
Website: www.missioneast.org 
Human rights artikel: 9: right to health
10: right to education

 

Mission Øst – befolkningens eneste håb
Nød- og udviklingsorganisationen Mission Øst blev grundlagt i 1991 af Rene Hartzner og hans søn, Dr. Kim Hartzner. Målet har fra starten været at hjælpe udsatte lokalsamfund i Østeuropæiske lande, men siden har projekterne spredt sig til også at dække langt flere lande, bl.a. Nepal, Afghanistan og Tadsjikistan. Mission Øst arbejder primært med sundhed, generel forbedring af levevilkår, fødevaresikkerhed og katastrofeberedskab - og i Tadsjikistan er de den eneste danske nødhjælpsorganisation tilstede. Mission Øst har været engageret i Tadsjikistan i 13 år, og i de lokalsamfund organisationen arbejder med, er der oftest ingen tiltro til regeringen at spore blandt befolkningen. Flere egne har aldrig set skyggen af en regeringsrepræsentant, og det er derfor Mission Øst, der bliver spurgt om hjælp, når der sker en katastrofe, eller der skal tages beslutninger. Målet i Tadsjikistan har blandt andet været at skabe vedvarende vandforsyninger og uddanne befolkningen inden for generel hygiejneadfærd for derved at eliminere livstruende sygdomme. Derudover er der blevet etableret små landmandskooperativer, udviklet handicapstøtteprogrammer, lavet initiativer i forhold til alternativ energi, og indbyggerne bliver løbende rustet til at reagere og forberede sig på naturkatastrofer.

Problemet i Ayni Distriktet
Efter et kort, men kraftigt regnskyl i august 2010 opstod der et voldsomt mudderskred i den bjergrige region Ayni i Zerafshandalen i den nordlige del af Tadsjikistan. Ødelæggelserne var massive, og flere husstande blev ødelagt af de voldsomme muddermasser. Mission Øst har siden 2008 arbejdet intensivt på at mindske fattigdommen i denne meget isolerede region ved med succes at reducere forekomsten af vand- og hygiejne-relaterede sygdomme, og udvikle alternative energiteknologier til at modvirke de negative effekter ved strømafbrydelse. Derfor var frustrationen stor da to nyopførte vandsystemer led alvorlig skade ved mudderskredet, og derved bremsede den positive udvikling, der var blevet arbejdet så hårdt for at opbygge i regionen. Lauritzen Fonden har tidligere støttet Mission Øst’ projekter og giver nu yderligere 250.000 kr. til genetablering af vandforsyningen, så beboerne i dette område af Tadsjikistan igen kan se fremad og med tiden sprede udviklingen til endnu flere regioner i dette hårdtprøvede land.

 

Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425