HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Uddelingsstrategi Nøgletal Bestyrelse Historien Fonds Governance Erhvervsaktiviteter

Nøgletal

Lauritzen Fonden støtter sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter. Vi støtter fortrinsvis projekter med rødder og virke i Danmark. Støtte til udenlandske projekter forekommer i mindre omfang. Vi støtter uddannelse til familiemedlemmer og ægtefæller af medarbejdere i Lauritzen Gruppen. Derudover støtter Fonden gennem sit 100 % ejede datterselskab, LF Investment ApS, vidensudvikling og dansk foretagsomhed i form af investeringer og lån til små, innovative og nyopstartede virksomheder. Disse investeringer foretages primært i samarbejde andre investeringsselskaber. I 2018 forventer Fonden at uddele ca. 42. mio. kr. inden for fokusområderne uddannelse, kultur og socialt arbejde.

Hvis du leder efter mere information om Lauritzen Fonden, uddelingsstrategier og målsætninger kan du finde vores Q and A's her >>
 

Uddelinger 2017 (DKK 1.000)
   
Medarbejdere i Lauritzen Gruppen:
Støtte til uddannelse 438
Særlige tilskud 704
Tilskud til sociale aktiviteter -36
 
1.106
Eksterne uddelinger:
Søfartens og søfarendes interesser 1.101
Skoler, undervisning og studiestøtte 6.205
Ungdomsarbejde 195
Ældrearbejde 225
Socialt arbejde 14.657
Nordisk og internationalt samarbejde 366
Sygdom og forskning  
Kultur 1.890
Lauritzen-slægten 2.051
 
26.690
   
Uddelinger i alt 27.796


Uddelinger ift. likviditetsresultat: 
Likviditetsresultat 2017 (DKK 1.000)
   
Lejeindtægter fra fondens ejendomme 2.435
Ejendommenes driftsomkostninger -4.374
Fondens administration, inkl. lønninger -8.709
Udbytte fra datterselskaber 239.184
Resultat før finansielle poster 228.536
Finansielle poster, netto 8.377
   
Årets likviditetsresultat i Lauritzen Fonden 236.913
Årets uddelinger 27.796
Resultat i datterselskaber 121.205

Samlet skat i koncernen

78.781

   
   


Årets uddelinger ift. Fondens værdipapirer og likvide beholdninger
(Dvs. midler, der ikke er placeret i tilknyttede selskaber og ejendomme)

    

Balance
 

Aktiver

Ejendomme og grunde 33.227
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.139.711
Tilgodehavender og andre udlån 4.993
Værdipapirer 223.702
Likvide beholdninger 293.681
Aktiver i alt 5.695.314
   
Passiver
Egenkapital 5.659.339
Bevilgede ikke udbetalte uddelinger 34.294
Anden gæld 1.681
Passiver i alt 5.695.314


Fordeling af Lauritzen Fondens aktiver:


Som moderselskab for J. Lauritzen A/S (100 % ejet), DFDS A/S (43 % ejet) og LF Investment ApS (100 % ejet) og som en erhvervsdrivende fond er vores opgave to-delt: 1) opretholde og drive Fondens virksomheder. 2) yde støtte til almennyttige formål. På den måde adskiller Lauritzen Fonden sig fra almennyttige fonde, der normalt har ét fokus: det filantropiske. Vores aktiver er, som det fremgår af grafen ovenover, primært bundet i aktier i datterselskaberne. Afkastet af disse investeringer udgør grundlaget for årets uddelinger.

Uddelinger ift. egenkapital: 

 

Læs årsrapporten 2017

Læs årsrapporten 2016

Læs årsrapporten 2015      
      


Læs årsrapporten 2014


Læs årsrapporten 2013


Læs årsrapporten 2012

 

Årsrapport 2017
Erhvervsaktiviteter
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425