HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Uddelingsstrategi Nøgletal Bestyrelse Historien Fonds Governance Erhvervsaktiviteter
Hvem er vi?

Vi er Lauritzen Fonden

Vi er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. Det betyder, at vores virke er todelt. Vi uddeler omkring 25-30 mio. kr. årligt til almennyttige formål samtidig med, at vi udøver aktivt ejerskab af vores virksomheder -
J. Lauritzen A/S, DFDS A/S og LF Investment ApS.

I Lauritzen Fonden tror vi på, at alle har potentiale til at bidrage til fællesskabet. Når vi tror på hinanden og forventer noget af hinanden kan vi skabe den nødvendige grobund, der sikrer vedvarende forandring. Det er substansen i vores DNA Believe in You.

Vores vision
Vi arbejder ud fra en vision om at understøtte børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere.

Hvad er målsætningen?
Vi vil være med til at sikre, at flere børn og unge, bliver bedre rustet til at være inkluderede og bidragende medborgere i Danmark. Projekter der understøtter den målsætning har derfor vores opmærksomhed.

Hvordan arbejder vi?
Gennem en proaktiv og risikovillig tilgang, vil vi sikre ny viden, være med til at facilitere og indgå i samarbejder på tværs af civilsamfund, kommuner, erhvervsliv, foreninger, NGO’er og andre fonde.

Historien om fonden
J. Lauritzen rederiets stifter, Ditlev Lauritzen, var en driftig forretningsmand og en ildsjæl, der forud for sin tid i starten af 1900-tallet tog et aktivt ansvar for det samfund, der omgav ham samtidig med, at han arbejdede med at sikre sine ansattes trivsel. Både rederiet J. Lauritzen og det sociale engagement gik i arv til hans børn, Ivar, Knud og Anna, der sammen stiftede Lauritzen Fonden i 1945. På den måde sikredes videreførelsen af det filantropiske og sociale engagement. Bliv klogere på fondens historie her.
 

Strategien 2016-20
Seneste årsrapport
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425