HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt

Play31: Sierra Leone

Play31 er en NGO baseret på frivillig arbejdskraft, der fokuserer på menneskerettigheder og konfliktløsning igennem en målrettet indsats, der involverer… fodboldturneringer!

Modtager: Play 31
Støttebeløb i alt: 65.000 kr.
Sted: Sierra Leone, Liberia og Guinea
År: 2011, 2012
Website: www.play31.org
Human rights artikel: 33: right  of minorities

Fodbold er en sport, der bringer mennesker sammen på tværs af landegrænser, kultur og religion. Det skaber en glæde, der i bedste fald kan overskygge sorg og uenighed, og forene splittede nationer. Play31 arrangerer fodboldturneringer i områder, der er plaget af uro og splid borgerne imellem grundet krig og politiske konflikter. Turneringerne er åbne for alle, både kvinder, børn og mænd og efterfølgende er der arrangeret middag og aktiviteter for de deltagende i samarbejde med de lokale. Ofte er disse fodboldturneringer første gang de splittede befolkningsgrupper udveksler ord eller sågar tilbringer tid på det samme sted.

Organisationens navn er inspireret af FN Børnerettighedskonventionen artikel 31, der siger at alle børn har ret til at lege. Siden Play31s danske afdelings opstart i 2008 har de nået ud til mere end 50.000 mennesker i konfliktfyldte områder så som Liberia, Sierra Leone og Guinea. Lauritzen Fonden er glade for at kunne støtte op om Play31 store arbejde, så der kan afholdes endnu flere turneringer og organisationen forhåbentligt kan sprede sit arbejde til endnu flere lande.

 
Følg os på Facebook
Lauritzen-prisen
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425