HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Fokusområder Øvrige projekter Samlet bevillingsoversigt
Hvad støtter vi?

Sociale formål

Vi vil være med til at skabe forandring i det danske samfund gennem støtte til projekter, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark.

Vi tror på, at vi i fremtiden får brug for endnu flere hænder til at løfte i flok, og vi tror på, at der findes ressourcer i hver og en af os. Vi kan iagttage, at en gruppe af børn og unge i Danmark, vokser op med et bagland, der ikke har de samme muligheder for at understøtte udviklingen af barnets generelle trivsel og dannelse. Det kan komme til udtryk gennem manglende adgang til kulturoplevelser, adgang til bevægelse og leg eller støtte gennem uddannelsessystemet. Det er understøttelsen af denne gruppes muligheder og indgang til fællesskaber vi fokuserer på i vores uddelinger.
 

Erhvervsaktiviteter
Nøgletal
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425