FOR MEDARBEJDERE
Klithuset Studielejligheder Legater Jeres historier

Tidligere medarbejder

Klik på teksterne for mere information.

Særlige legater - økonomisk trang og sygdom/ handicap

Generelle
forudsætninger

Ansøgningen er som udgangspunkt trangsbestemt.

Generelt gælder det for fratrådte medarbejdere, at de har haft mindst 3 års anciennitet, men er fratrådt for mindre end 5 år siden og ikke har et fast ansættelsesforhold.

Medarbejderlegatoversigten
 

Medarbejder
Medarbejderbørn
Tidligere medarbejdere

 

LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425