HVEM ER VI? HVAD STØTTER VI? SØG STØTTE LAURITZEN-PRISEN KONTAKT OS
Uddelingsstrategi Nøgletal Bestyrelse Historien Fonds Governance Erhvervsaktiviteter

Uddelingsstrategi

Lauritzen Fondens uddelingsstrategi 2016-2020 er baseret på fondens fundats og vision om at understøtte børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere i Danmark.

Med fokusområderne trivsel og dannelse støttes initiativer og projekter, der faciliterer børn og unges vej ind i uddannelse og beskæftigelse. Uddelingsstrategien implementeres gennem bevillinger, øvrig involvering og samarbejde, der muliggør øget effekt af uddelingerne med særligt fokus på, at:

• sikre og skabe ny viden om udfordringer og muligheder
• indgå og muliggøre nye samarbejdsformer og partnerskaber
• forankre nye metoder som øger den positive effekt på området

Fondens historiske baggrund i byerne Ribe, Esbjerg, Helsingør, Aalborg og Frederikshavn gør, at netop disse byer har fondens særlige interesse.

Alle relevante ansøgninger bliver behandlet i Fondens bevillingsudvalg, der indstiller til bestyrelsen som er den endeligt godkendende instans.

I kraft af Fondens virke som erhvervsdrivende fond, søger vi at fremme og udvikle dansk shipping og dansk foretagsomhed. Som en del af uddelingsstrategien gives uddannelseslegater til børn af medarbejdere i Lauritzen-Gruppen samt støtte til medarbejdernes frivillige og sociale arbejde. Herudover giver fundatsen anvisning om støtte til børn, børnebørn og oldebørn af stifter Ditlev Lauritzen.
 

Beskrivelse af målgruppen:

Fondens fundats
Strategien 2016-20
LAURITZEN FONDEN
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
T 3396 8425